• Antonia Tomljanović-Brkić

    Antonia Tomljanović-Brkić

    Državno priznata i sudski ovlaštena prevoditeljica za hrvatski jezik, M. A. phil. Opširnije

Comments are closed.

Književni prijevodi

HRVATSKI – NJEMAČKI – Moje prevoditeljske usluge obuhvaćaju prijevode književnih djela i stručne literature s težištem na filozofskim i humanističkim znanostima kao i prijevode novinarskih priloga, npr. za dnevne novine, časopise i internetska izdanja. Opširnije

Prijevodi dokumenata

HRVATSKI – NJEMAČKI – Službene dokumente za njemačke i hrvatske ustanove, kao što su npr. rodni i vjenčani list, sudski dokumenti, potvrde, svjedodžbe i sl., prevodim stručno i kvalitetno. Kao ovlaštena sudska prevoditeljica mogu i ovjeriti prijevod Vaših dokumenata. Opširnije

Tekst & korektura

HRVATSKI – NJEMAČKI – Kao dodatnu uslugu nudim oblikovanje tekstova za privatnu i poslovnu korespondeciju, novine, internetske stranice i slično. Također preuzimam korekturu postojećih tekstova i prijevoda te dajem savjet i podršku kod jezičnih pitanja. Opširnije

Vorteile für Sie

PrednostizaVas

PROFESIONALNO
Kaoprevoditeljicasasveučilišnomdiplomom, državnimispitom i sudskimovlaštenjemisporučujemprofesionalneprijevode. S dvadesetgodinaradnogiskustvaprevoditeljiceodmenemožetedobiti ne samodobre, negoprijesvega i dobročitljiveprijevode.

MULTILINGVALNO – MULTIMEDIJALNO
S osamjezikakojimavladamriječju i slovomposjedujemvrloširokjezični i kulturnividokrug. Kaomedijskistručnjak na područjimamultimedijskeprodukcije i novinarstvadobropoznajemsvemedijskeformate i njihovejezičneposebnosti.

BRZO – POUZDANO – OSOBNO
Vašenarudžbeobavljampovjerljivo i brzo, prijevodemanjihdokumenata i tekstovamožetedobitivećsljedeći dan. Sveprijevodeizrađujemosobno, teimatesamomenekaokontaktnuosobu.

Am Nonnenhof 11 | 60435 Frankfurt | Tel. +49 69 54805975 | Mobil +49 1522 1638245 | E-Mail: antonia@tomljanovic-brkic.de